Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Suomen Tietovarasto Oy
Turantie 6
40800 Vaajakoski
puh. 0452783990
e-mail: info(a)datcom4u.fi

Yhteyshenkilö
Suomen Tietovarasto Oy
Tomi Surma-Aho
Turantie 6
40800 Vaajakoski
puh. 0452783990
e-mail: info(a)datcom4u.fi

 

Rekisterin nimi                     
Suomen Tietovarasto Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus        
Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö     
Asiakkaan antamat asiakastiedot.

Tietolähteet    
Asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto          
Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Suomen Tietovarasto Oyn palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen   
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus  
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.

Powered By OpenCart
Suomen Tietovarasto Oy © 2019